ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸ: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ? 

ਉ: ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਨ

ਸ: ਤੁਹਾਡਾ MOQ ਕੀ ਹੈ? 

ਇੱਕ: MOQ ਇਹ 1000 ਟੁਕੜੇ ਹਨ; ਪਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ 500 ਪੀ.ਸੀ. ਸਵੀਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਸ: ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

ਇੱਕ: ਸਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 5-7 ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ; ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਮੂਨਾ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਸ: ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? 

ਇੱਕ: 40-50days, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਸ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਉ: ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?